All Teams > All Players  
2023 Boston Park League
Regular Season | Post Season
All Players Batting | All Players Pitching | All Players Fielding

 1-50 of 234 Players  Page 1 of 5 
Player G PO A E FPC  
Rudy Baez, EIB 18 14 1 0 1.000  
Andrew Lindquist, EIB 18 10 3 0 1.000  
Alex Haslam, EIB 15 1 0 0 1.000  
Ryan McLaughlin, EIB 1 2 0 0 1.000  
Gregory Reed, Pad 7 26 0 0 1.000  
Jackevin Abranson, Mas 3 0 1 0 1.000  
Eddy Beauregard, EIB 21 6 1 0 1.000  
Tim Zupkus, EIB 19 2 0 0 1.000  
Sam McQuaid, Mas 5 4 2 0 1.000  
Jackson Snider , Pad 11 9 2 0 1.000  
Kieran Karson, Mas 10 2 6 0 1.000  
Edison Morobel, R-Mas 1 0 1 0 1.000  
Darek Lallo, R-EIB 1 0 1 0 1.000  
Frankie Hernandez , Mas 11 35 0 0 1.000  
Timothy Porter, R-Pad 1 2 0 0 1.000  
Donnell Hightower , R-Pad 27 26 2 0 1.000  
Albis Felix, Pad 4 2 0 0 1.000  
Cesar Franco, R-Mas 2 3 2 0 1.000  
Packy Bradley Cooney, Mas 2 0 2 0 1.000  
Max Garner, R-Pad 1 6 0 0 1.000  
Vaibhav Desai, Pad 1 2 3 0 1.000  
Dagan Darnell, R-Pad 3 4 2 0 1.000  
Jadon Ricci, R-Mas 4 3 8 0 1.000  
Ruddy Vidal, Mas 16 101 6 2 .982  
Diego Tavares, R-Pad 7 34 4 1 .974  
Bostyn Burris, Pad 13 88 6 3 .969  
Orlando Martinez, R-Pad 8 30 1 1 .969  
Hayden Westgate, R-Mas 4 24 0 1 .960  
Gabe Fish, Mas 15 65 4 3 .958  
Patrick Wade, R-Mas 24 66 3 4 .945  
Malcolm Whitfield , Pad 9 22 4 2 .929  
Franz Strassmann, Mas 10 9 3 1 .923  
Gion Carlo Castillo, Pad 4 8 4 1 .923  
Richard Matos, Mas 9 23 0 2 .920  
Joaquin Figueroa, Pad 15 22 23 4 .918  
Alex Bodnar, Mas 23 49 7 5 .918  
Armani Marcano, Pad 10 28 5 3 .917  
Elvis Rojas, R-Mas 24 28 47 8 .904  
Zach Stephenson, Mas 7 9 0 1 .900  
John Doyle , R-Pad 17 12 6 2 .900  
Joe Dwyer, Pad 14 24 0 3 .889  
John Hernandez, R-Mas 10 8 15 3 .885  
James  Devonick, R-Pad 14 14 1 2 .882  
Chris Deane, Mas 25 21 3 4 .857  
Mariano Jimenez, EIB 21 3 3 1 .857  
Esdras Rojas, Pad 21 56 6 11 .849  
Freddy Urena, R-Mas 20 28 21 9 .845  
Meridius Pendwell, Pad 27 27 5 6 .842  
Andiover Feliz, R-Mas 13 5 11 3 .842  
Bryan Baumann, R-EIB 11 4 1 1 .833  

- 1 - 2 3 4 5   Next>